* Login   * Register


Last visit was:
It is currently Tue Dec 11, 2018 11:04 pm
View unanswered posts
View active topics

Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
 Post subject: FORM
PostPosted: Wed Jun 03, 2009 12:15 am 
Offline
User avatar

Joined: Fri Feb 06, 2009 9:11 am
Posts: 11
---------
Form, List và một mớ bòng bong ;-)

Form
Khi vào một trang contact, bạn thường thấy một form như sau:


Tên bạn:

Ðịa chỉ E-Mail:

Giới tính: nữ nam

Bạn thích: xem TV đọc sách

Bạn đến từ:

Bạn nói tiếng:

Lời nhắn nhủ:
Dùng form này, bạn có thể ghi vào sổ lưu bút, gửi ý kiến tới người chủ website... Ðể có được form như trên, bạn phải viết HTML Code sau:

<form method="post" action="mailto:webmaster@tridung.de">

Tên bạn: <input type="text" size="30" name="ten">

E-Mail: <input type="text" size="30" name="e-mail">

Giới tính:<input type="radio" value="f" name="sex" checked> nữ <input type="radio" value="m" name="sex"> nam

Bạn thích:<input type="checkbox" value="Xem TV" name="TV"> xem TV <input type="checkbox" value="Doc sach" name="Book"> đọc sách

Bạn đến từ: <select name="land"><option value="VN">Vietnam <option value="USA"> USA <option value="De"> Germany</select>

Bạn nói tiếng: <select name="language" size="2"><option value="Viet">Viet <option value="Engl"> Anh <option value="Deutsch"> Duc</select>

Lời nhắn nhủ: <textarea cols="10" rows="3" name="tin">Viết vào đây</textarea>

<input type="submit" value="send">
<input type="reset" value="clear">
</form>
• Cặp TAG <form></form> khai báo với browser một form, giữa cặp TAG này là các (cặp) TAG khác của form.

• Một form có 2 phương thức (method): post và get, ở ví dụ này ta đề cập đến phương thức post.

• <action=""> quyết định cho hành động của form khi nút send được nhấn. Trong ví dụ này là gửi e-mail tới địa chỉ webmaster@tridung.de

• <input type = "text" name="ten" size="30"> tạo ra một control cho phép bạn nhập tên vào form. Control này có tên là "ten", kích cỡ là "30". Tên và kích cỡ bạn có thể tuỳ chọn.

• <input type = "text" name="thu" size="30"> tạo ra một control cho phép bạn nhập e-mail vào form. Control này có tên là "e-mail", kích cỡ là "30". Tên và kích cỡ bạn có thể tuỳ chọn.

• <input type="radio" value="f" name="sex" checked> nữ và <input type="radio" value="m" name="sex"> nam: cho phép bạn chọn giới tính. Trong control thứ nhất, bạn thấy chữ checked và đồng thời ở form, giới tính nữ cũng được chọn sẵn.

• <select name="land"><option value="VN">Vietnam <option value="USA"> USA <option value="De"> Germany</select> cho phép bạn chọn nước từ một list có sẵn.

• <select name="language" size="2"><option value="Viet">Viet <option value="Engl"> Anh <option value="Deutsch"> Duc</select> cho phép bạn chọn tiếng từ một list có sẵn nhưng ở đây size="2" có nghĩa là list này có 2 dòng (bạn thấy cả Viet và Anh)

• <textarea cols="10" rows="3" name="tin">viết vào đây</textarea> tạo ra một control cho phép bạn viết cả một đoạn text dài với nhiều dòng. rows và cols cho phép bạn định kích cỡ của control. Ðây là một cặp TAG mà ở giữa chúng bạn có thể viết sẵn Text.

• <input type="submit" value="send"> tạo ra một nút mang tên "send". Nếu gõ vào nút này, tất cả các thông tin của form được gửi đi.

• <input type="reset" value="clear"> tạo ra một nút mang tên "clear" với tác dụng chuyển form về trạng thái ban đầu.Listing (odered & unodered list)
Nếu đang quen sử dụng Word, chắc bạn sẽ hỏi, làm thế nào để tạo được một danh sách có thứ tự (numbering - 1, 2, 3, 4 ....) hoặc có các dấu chấm tròn (bullets) ở đầu từng dòng như dưới đây (danh sách mua đồ ăn bà xã viết và tính cách của bả psssst...):

Numbering Bullets
1. Mua rau tươi nhà bà Tám béo
2. Qua chợ Mơ mua chả ở quầy chị Hảo vẩu cho rẻ
3. 4 lạng thịt băm trên chợ Cầu Giấy
4. 1 con gà làm sẵn ở chợ Vĩnh Hồ o Ra vẻ thích ăn đồ đắt tiền (disc)
o Nhưng thực ra lại rất ki bo (disc)
• Không thương chồng (disc)
 Lười như hủi ;-) (square)
Rất đơn giản, bạn chỉ cần biết đến một số TAG sau: <ol></ol> (ordered list) <ul></ul> (unordered list) <li> (list) và những thuộc tính của các TAG đó: type="disc", type="square", type="circle". Hai Lists trên được viết bằng HTML Code sau, bạn xem sẽ hiểu ngay:
<ol>
<li>Mua rau t&#432;&#417;i nhà bà Tám béo</li>
<li>Qua ch&#7907; M&#417; mua ch&#7843; &#7903; qu&#7847;y ch&#7883; H&#7843;o v&#7849;u cho r&#7867;</li>
<li>4 l&#7841;ng th&#7883;t b&#259;m trên ch&#7907; C&#7847;u Gi&#7845;y</li>
<li>1 con gà làm s&#7861;n &#7903; ch&#7907; V&#297;nh H&#7891;</li>
</ol>
</font>
</td>

<td width="50%" valign="top">
<font size="2" face="verdana, arial, tahoma">
<ul type="circle">
<li>Ra v&#7867; thích &#259;n &#273;&#7891; &#273;&#7855;t ti&#7873;n</li>
<li>Nh&#432;ng th&#7921;c ra l&#7841;i r&#7845;t ki bo</li>
<li type="disc">Không th&#432;&#417;ng ch&#7891;ng</li>
<li type="square">L&#432;&#7901;i nh&#432; h&#7911;i ;-)</li>
</ul>

List bên trái (danh sách mua đồ) chắc không cần giải thích vì <ol> nghĩa là ordered list (có thứ tự 1, 2, 3...). List bên phải (tính cách vợ) là unodered và type của <ul> là circle nên ở tất cả các đầu dòng đều được tự động đặt một còng tròn (rỗng). Riêng dòng dưới, do <li> có type là disc và square nên đầu dòng thứ 3 là một chấm đen, đầu dòng thứ 4 lại là một hình vuông đen.


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron

Create Forum · php-BB© · Internationalization Project · Report abuse · Terms Of Use/Privacy Policy
© Forums-Free.com 2009