* Login   * Register


Last visit was:
It is currently Tue Dec 11, 2018 11:52 pm
View unanswered posts
View active topics

Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: Gởi tạm ở đây!!
PostPosted: Mon Jun 08, 2009 11:40 pm 
Offline
User avatar

Joined: Thu Feb 05, 2009 4:08 pm
Posts: 11
Understanding MP3
Understanding MP3
The name comes from MPEG (pronoundced EM-peg), which stands for the Motion Picture Experts Group, MPEG develops standards for audio and video compression. MP3 is actually MPEG Audio Layer 3.
MP3 competes with another audio file format called WAV. The key difference is that MP3 file can store a minute of sound per megabytes, while a WAV file needs 11 or 12 megabytes to hold the same amount. How does MP3 achieve this compression? CDs and audio files don’t reproduce every sound of a performance. Instead, they sample the performance and store a discrete code for each sampled note. A CD or WAV file may sample a song 44,000 times a second, creating a huge mass of information.
By stripping out sounds most peple can’t hear, MP3 significantly reduces the information stored. For instandce, most peple can’t hear notes above a frequency of 16kHz, so it eliminates them from the mix. Similarly, it eliminates quiet sounds masked by noise at the same frequency. The result is a file that sounds very similar to a CD, but which is much smaller. An MP3 file can contain spoken word performances, such as radio shows or audio book s, as well as music. It can provide information about itself in a coded block called a tag. The tag may include the performer’s name, a graphic such as an album cover, the song”s lyrics, the musical genre, and a URL for more details.Hiểu MP3
Tên đến từ MPEG (pronoundced EM-peg), mà đứng cho Motion Picture Experts Group, MPEG phát triển các tiêu chuẩn cho âm thanh và video nén. MP3 thực sự là MPEG Audio Layer 3.
MP3 cạnh tranh với một tập tin định dạng âm thanh được gọi là WAV. Sự khác biệt chính là các tập tin MP3 có thể lưu trữ âm thanh của một phút cho mỗi megabyte, trong khi nhu cầu của một tập tin WAV 11 hoặc 12 MB để giữ cùng một số tiền. Làm thế nào để đạt được điều này nén MP3? Đĩa CD và các tập tin âm thanh không sao chép tất cả các âm thanh của một hiệu suất. Thay vào đó, các mẫu hiệu suất và lưu giữ một mã số cho mỗi Discrete sampled lưu ý. Một đĩa CD hay WAV tập tin tháng năm mẫu một bài hát 44000 lần thứ hai, tạo ra một loạt các thông tin rất lớn.
Bởi stripping peple ra hầu hết các âm thanh không thể nghe, MP3 làm giảm đáng kể các thông tin được lưu trữ. Đối với instandce, hầu hết các peple không thể nghe được ghi chú trên một tần số 16kHz, do đó loại bỏ chúng khỏi pha trộn. Tương tự như vậy, nó yên tĩnh loại bỏ các âm thanh của tiếng ồn masked tại cùng một tần số. Kết quả là một tập tin rằng âm thanh rất giống nhau vào một đĩa CD, nhưng mà là nhỏ hơn nhiều. Một tập tin MP3 có thể chứa được nói chữ biểu diễn, chẳng hạn như đài phát thanh cho thấy âm thanh hoặc các cuốn sách, cũng như âm nhạc. Nó có thể cung cấp thông tin về bản thân trong một khối mã được gọi là một từ khóa. Các từ khóa có thể bao gồm cả từ khóa hiệu suất của tên, đồ hoạ như là bao gồm các album, bài hát "các bài hát, những âm nhạc genre, và một URL để biết thêm chi tiết.


Play MP3 Files
Play MP3 Files
Most machines today have enough processing power and memory to play MP3s immediately. Simply download an MP3 file like any other and click on it in Windows Explorer. The decode the file and route the signals to your soundcard and then to your speaker.
Other MP3 features include:
Players.
Most standalone players have many features beyond Windows’ default Media Player. To control what music group songs into playlists and randomize the music sounds, they offer spectrum analyzers, graphic equalizers, and frequency displays.
Track info button gives you the information on the MP3 files by performer or genre.
Skins or themes.
These programs are designed to change the appearance of the most popular players. They’re akin to the wallpaper that alters the look of theWindows desktop. With a skin, a car dashboard, or a Star Trek tricorder. Think of them as easily interchangeable faceplates.
Rippers and encoders.
A ripper is a program that rips songs from a CD in your CD-ROM drive and turns them into WAV files. An encoder converts WAV files into MP3 files or vice versa. Many MP3 players incorporate rippers and encoders and can do both steps in one.
Recorders.
With a writeable CD-ROM drive, a recorder program lets you create your own audio CDs.
Nghe tập tin MP3
Hầu hết các máy móc hiện nay có đủ sức mạnh xử lý và bộ nhớ để chơi MP3 ngay lập tức. Đơn giản chỉ cần tải về một tập tin MP3 như thế nào khác và click vào nó trong Windows Explorer. Decode các tập tin và các tuyến đường tín hiệu của bạn và sau đó đến soundcard ngữ của bạn.
MP3 các tính năng khác bao gồm:
Máy nghe.
Hầu hết các standalone chơi có nhiều tính năng vượt lên của Windows Media Player mặc định. Để kiểm soát những nhóm nhạc bài hát vào danh sách nhạc và randomize âm thanh, âm nhạc, họ cung cấp các analyzers, đồ họa equalizers, và tần số hiển thị.
Theo dõi các nút thông tin sẽ mang lại cho bạn những thông tin trên các từ khóa hiệu suất của các tập tin MP3 hoặc genre.
Skins hoặc các chủ đề.
Các chương trình này được thiết kế để thay đổi sự xuất hiện của người chơi phổ biến nhất. They're akin cho rằng thay đổi hình nền nhìn của theWindows máy tính để bàn. Với một làn da, một bảng điều khiển xe hơi, hoặc một Star Trek tricorder. Hãy suy nghĩ của họ như là một cách dễ dàng interchangeable faceplates.
Rippers và encoders.
Đáp ripper là một chương trình mà rips các bài hát từ đĩa CD trong ổ đĩa CD-ROM và biến chúng thành các tập tin WAV. Một encoder chuyển đổi tập tin WAV vào tập tin MP3 hoặc ngược lại. Nhiều Máy nghe nhạc MP3 kết hợp rippers và encoders và có thể làm cả hai tại một trong những bước sau.
Ghi.
Với một writeable đĩa CD-ROM, ghi một chương trình cho phép bạn tạo ra đĩa CD âm thanh của riêng bạn.


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
 Post subject: Re: Gởi tạm ở đây!!
PostPosted: Tue Jun 23, 2009 3:18 pm 
Offline
User avatar

Joined: Thu Feb 05, 2009 3:16 pm
Posts: 102
---------
Hay quá hén!


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron

Make Forum · php-BB© · Internationalization Project · Report abuse · Terms Of Use/Privacy Policy
© Forums-Free.com 2009