* Login   * Register


Last visit was:
It is currently Mon Jul 23, 2018 6:30 pm
View unanswered posts
View active topics

Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
 Post subject: SOẠN THẢO VĂN BẢN html
PostPosted: Tue Jun 02, 2009 11:22 pm 
Offline

Joined: Sun Feb 08, 2009 11:00 pm
Posts: 29
---------
Soạn thảo văn bản HTML
Cấu trúc của một trang văn bản HTML
Diễn giải
Chương trình bao gồm 3 phần:
<HTML>, </HTML>: mở đầu và kết thúc một chương trình
<HEAD>, </HEAD>: mở đầu và kết thúc phần đầu chương trình
<BODY>, </BODY>: mở đầu và kết thúc thân chương trình
Mã nguồn:
<HTML>
<HEAD><TITLE>Tựa đề thí dụ</TITLE></HEAD>
<BODY>
Xin chào các bạn
</BODY>
</HTML>
Kết quả:

Xin chào các bạn
Chú ý:
Xâu ký tự nằm giữa <TITLE> và </TITLE> không hiển thị trên trang Web mà hiển thị tại thanh phía trên của Browser.
Xâu ký tự nằm giữa <TITLE> và </TITLE> được đặt trong phần header khi trang Web được in ra.
Xâu ký tự nằm giữa <TITLE> và </TITLE> được ghi lại khi bạn cập nhật trang Web này vào mục các trang Web yêu thích (Fovorites).
Đầu đề trong một trang văn bản HTML
Mã nguồn:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Tựa đề thí dụ</TITLE>
<HEAD>
<BODY>
<H1>Đây là đầu đề 1</H1>
<H2>Đây là đầu đề 2</H2>
<H3>Đây là đầu đề 3</H3>
<H4>Đây là đầu đề 4</H4>
<H5>Đây là đầu đề 5</H5>
<H6>Đây là đầu đề 6</H6>
Kết quả
Đây là đầu đề 1
Đây là đầu đề 2
Đây là đầu đề 3
Đây là đầu đề 4
Đây là đầu đề 5
Đây là đầu đề 6
Xuống dòng và chia đoạn trong trang HTML
Diễn giải
Khi bạn đánh máy một văn bản trong một chương trình soạn thảo văn bản nào đó, bạn có thể chỉ cần bấm phím Return để kết thúc một dòng hay một đoạn văn, nhưng bạn sẽ cần phải làm nhiều thao tác hơn khi bạn muốn phân định riêng các đoạn văn khác nhau trong một trang Web. Browser tự động bỏ qua các mã xuống dòng bình thường. Vì vậy bạn phải viết thêm thẻ <P> để phân đoạn hay viết thẻ <BR> tại vị trí cụ thể mà bạn muốn xuống dòng.
Mã nguồn (với đoạn văn bản sử dụng mã xuống dòng bình thường)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn xin việc
Kết quả

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐơn xin việc
Mã nguồn (có sử dụng thẻ <BR> và <P>)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam<BR>
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<P>
Đơn xin việc
Kết quả
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn xin việc

Đường kẻ ngang
Diễn giải
Đường kẻ ngang chủ yếu được dùng để phân định một trang Web thành những phần có tính logic và dễ nhìn. Có không nhiều khả năng đồ hoạ trong ngôn ngữ HTML, bởi vậy đường kẻ ngang là một công cụ rất có ích
Mã nguồn Kết quả
<HR> ________________________________________
<HR SIZE=10> ________________________________________
<HR NOSHADE> ________________________________________
<HR WIDTH=40> ________________________________________
<HR COLOR="FF0000"> ________________________________________

Chú ý: Có thể tổ hợp các tùy chọn trên với nhau
Danh sách phân loại
Diễn giải
Đây là một danh sách các lý do cho thấy tại sao danh sách lại rất có ích. Bởi vì: Nó có tính hấp dẫn trực quan . Nó có thể được sử dụng để nhóm các yếu tố hoặc ý kiến tương tự . Chúng ta có thể dễ dàng đọc lượt qua các danh sách và ghi nhớ các yếu tố tương ứng.
HTML cung cấp một nhóm khá đa dạng các kiểu danh sách khác nhau. Mỗi loại danh sách này có một cấu trúc định dạng riêng. Chúng bao gồm:
Danh sách có trật tự
Danh sách có trật tự tự động đánh số từng thành tố của danh sách.
Mã nguồn Kết quả
<OL>
<LI>Yếu tố 1
<LI>Yếu tố 2
<LI>Yếu tố 3
</OL> 1. Yếu tố 1
2. Yếu tố 2
3. Yếu tố 3
Danh sách không có trật tự
Danh sách không có trật tự đánh dấu (chẳng hạn các núm tròn) cho từng yếu tố của danh sách.
Mã nguồn Kết quả
<UL>
<LI>Yếu tố 1
<LI>Yếu tố 2
<LI>Yếu tố 3
</UL> o Yếu tố 1
o Yếu tố 2
o Yếu tố 3
Danh sách định nghĩa
Mỗi yếu tố của danh sách bao gồm hai thành phần:
Tiêu đề được căn lề phía trái (chỉ ra bởi thẻ <DT>)
Phần giải nghĩa được căn lề thụt hơn sang phía phải (chỉ ra bởi thẻ <DD>)
Mã nguồn Kết quả
<DL>
<DT>Yếu tố 1
<DD>Chú giải cho yếu tố 1
<DT>Yếu tố 2
<DD>Chú giải cho yếu tố 2
</DL> Yếu tố 1
Chú giải cho yếu tố 1
Yếu tố 2
Chú giải cho yếu tố 2
Danh sách kiểu thực đơn
Mỗi yếu tố của danh sách được cấp một chỉ số chẳng hạn như dấu tròn. Trông rất giống danh sách không có trật tự
Mã nguồn Kết quả
<MENU>
<LI>Yếu tố 1
<LI>Yếu tố 2
<LI>Yếu tố 3
</MENU> • Yếu tố 1
• Yếu tố 2
• Yếu tố 3
Danh sách kiểu thư mục
Trông khá giống danh sách không có trật tự
Tổ hợp các kiểu danh sách
Ta có thể tổ hợp các kiểu danh sách với nhau

Ký tự định dạng trước
Diễn giải
Kiểu ký tự định dạng trước cho phép bạn có thể bảo toàn các dấu cách và dấu xuống dòng trong trang văn bản HTML y như khi bạn gõ vào trong quá trình soạn thảo. Điều đó có nghĩa là bạn không nên sử dụng các thẻ <BR> cũng như <P> trong đoạn ký tự định dạng trước.
Browser sử dụng phông chữ bề rộng cố định (fixed-width font) để hiển thị nội dung trong phần ký tự định dạng trước. Thông thường, đó là phông hệ thống đang được sử dụng trong máy tính của bạn.
Kiểu ký tự định dạng trước rất có ích trong trường hợp dấu cách là không thể thiếu được, chẳng hạn như khi thể hiện một đoạn mã chương trình.
Kiểu ký tự định dạng trước được bắt đầu bằng thẻ <PRE> và kết thúc bằng thẻ </PRE>.
Khối trích dẫn
Diễn giải
Khối trích dẫn thường được dùng trong các trường hợp sử dụng các trích dẫn mở rộng. Toàn khối trích dẫn sẽ được căn lề thụt vào cả ở hai phía và tạo thành một khối riêng so với các đoạn khác của trang văn bản HTML.
Khối trích dẫn được mở đầu bằng thẻ <BLOCKQUOTE> và kết thúc bằng thẻ </BLOCKQUOTE>.
Kiểu chữ
Diễn giải
Các thẻ kiểu chữ trong ngôn ngữ HTML cho phép bạn điều khiển được vẻ bề ngoài của bản thân các ký tự - chẳng hạn chúng ta có thể định dạng một từ là đậm hoặc nghiêng. Các định dạng này có thể áp dụng từ phạm vi một đoạn hay toàn bộ văn bản cho tới từng ký tự đơn lẻ.
Các thẻ kiểu chữ nói chung được chia thành hai nhóm: có tính vật lý và có tính logic.
Các kiểu chữ
Kiểu có tính chất vật lý
Mã nguồn Kết quả
<b>đậm</b> đậm
<u>gạch dưới</u> gạch dưới
<i>nghiêng</i> nghiêng
<tt>teletype</tt> teletype
Kiểu có tính logic
Mã nguồn Kết quả
<em>nhấn mạnh </em> nhấn mạnh
<strong>nhấn mạnh hơn</strong> nhấn mạnh hơn
<cite>trích dẫn</cite> trích dẫn
<code>code</code> code
<samp>sample</samp> sample
<kbd>keyboard</kbd> keyboard
<var>varible</var> variable
<dfn>giải thích</dfn> giải thích
Ký tự đặc biệt
Diễn giải
Có nhiều ký tự mà HTML dùng vào mục đích đặc biệt, tất nhiên bao gồm cả ký hiệu < (nhỏ hơn) và > (lớn hơn). Bởi những ký hiệu này được dùng để chỉ các thẻ mà bạn không thể dùng chúng như trong HTML. Bạn có thể dùng dấu phối hợp để thể hiện các ký tự đặc biệt.
Ký tự Dấu phối hợp
< &<;
> &>;
& &amp;
" &quot;
Thẻ chú dẫn
Diễn giải
Giống như tất cả các ngôn ngữ khác, HTML cho phép đặt những chú dẫn. Chú dẫn rất quan trọng trong khi soạn thảo. Trình duyệt xét (browser) bỏ qua phần văn bản nằm trong thẻ chú dẫn nên người sử dụng không thể nhìn thấy chúng trên trang Web. Dĩ nhiên có thể thấy chúng khi xem mã nguồn.
Chú dẫn được giới hạn bởi tiền tố <!-- và hậu tố -->.
Mã nguồn:
<TITLE>Chú Dẫn</TITLE>
<P><H2>Cách sử dụng thẻ chú dẫn<H2>
<P><!--Những dòng này sẽ không hiển thị khi xem văn bản html bằng Browser.-->
<P><H4>Các dòng hiện thị trên máy.</H4>
<UL>
<LI>BATIN xin chào các bạn.
<LI>Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ.
</UL>
Kết quả:
Cách sử dụng thẻ chú dẫn
Các dòng hiện thị trên máy
• BATIN xin chào các bạn.
• Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ.
Bảng trong trang HTML
Diễn giải
Bảng tạo cho bạn cảm giác thoải mái khi tìm kiếm. Ngoài ra, dùng bảng trình bày cũng rất tiện lợi. Bạn có thể đưa văn bản, hình ảnh, danh sách và thậm chí bạn có thể chèn thêm vào đó một bảng mới. Bảng HTML cũng có các chức năng trình bày, định dạng, đường biên như bảng trong MS-Word, MS-Excel.
Định dạng bảng
Thẻ ý nghĩa
<TR> Tạo dòng
<TD> Tạo cột
<TH> Tạo dòng tiêu đề (Chữ in đậm, canh giữa)
Các tham số trong thẻ
Tham số ý nghĩa
BORDER=n Định dạng đường viền với đường viền n
WIDTH=n% Định dạng chiều rộng của bảng n%
CELLPADDING=n Khoảng cách giữa văn bản và ô
CELLSPACING=n Khoảng cách giữa các biên trong và ngoài của ô
COLSPAN=n Chia cột thành n cột
ROWSPAN=n Chia dòng thành n dòng
ALIGN=(left, right, center) Định dạng lề theo chiều ngang của văn bản
VALIGN=(top, bottom, midle) Định dạng lề theo chiều dọc của văn bản
CLEAR=(left, right, all) Chia dòng thành n dòng
Mã nguồn
<HTML>
<HEAD><TITLE>Tạo bảng trong HTML</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<OL><LI><B>Bảngg 1</LI></B> <CENTER>
<TABLE BORDER=9 WIDTH=70%>
<TR>
<TH>Thực đơn
<TH>Giá
<TR> <TD>Cà phê sữa<TD>5.000đ
<TR><TD>Cà phê đen<TD>4.000đ
</TABLE>
</CENTER>
<P>
<LI><B>Bảng 2</LI></B>
</OL>
<TABLE BORDER>
<TR>
<TH COLOR=#FFFFDD">Thực đơn
<TH COLOR=#FFFFDD">Giá
<TR><TD>Cà phê sữa<TD>5.000đ
<TR><TD>Cà phê đen<TD>4.000đ
</TABLE>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
Kết quả Bảng 1
Thực đơn Giá
Cà phê sữa 5.000đ
Cà phê đen 4.000đ
Bảng 2
Thực đơn Giá
Cà phê sữa 5.000đ
Cà phê đen 4.000đ
Font chữ
Diễn giải
HTML cho phép bạn thay đổi font chữ thế hiện bằng thẻ <FONT>. Cùng với tham số SIZE định kích thước chữ, tham số FACE thay đổi kiểu chữ và tham số COLOR để định mà chữ. Ngoài ra HTML còn sử dụng một số thẻ khác.
Các thẻ dùng định dạng font chữ
Thẻ ý nghĩa
<S> </S> Chữ có gạch ngang (A)
<SUB> </SUB> Chữ thấp (A2)
<SUP> </SUP> Chữ lũy thừa (A2)
<BIG> </BIG> Phóng lớn chữ
<SMALL> </SMALL> Thu nhỏ chữ


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron

Make Forum · php-BB© · Internationalization Project · Report abuse · Terms Of Use/Privacy Policy
© Forums-Free.com 2009