* Login   * Register


Last visit was:
It is currently Mon Jan 21, 2019 9:55 pm
View unanswered posts
View active topics

Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: SỮ DỤNG HIPERLINK
PostPosted: Tue Feb 10, 2009 12:58 am 
Offline
User avatar

Joined: Thu Feb 05, 2009 10:37 pm
Posts: 92
Code:
Sử dụng Hiperlink

Ðịnh nghĩa tag <A></A> như sau:

1) Ðịnh nghĩa 1 bookmark và hyperlink trong cùng trang web: bookmark là kỹ thuật chỉ định 1 định danh(đích) để hyperlink nhảy đến đầu đoạn văn bản.

<A name="name">chuỗi ký tự đầu đoạn văn bản</A>

Ví dụ:

<A name="Nd phần 1">Nội dung phần 1</A> bao gồm các nội dung chi tiết sau...

Khi đó trong phần khai báo hyperlink bạn khai báo theo cú pháp sau:

<a href="#tên_của_bookmark_đã_khai_báo">Chuỗi hướng dẫn nhảy đến đầu đoạn có bookmark="tên_của_bookmark_đã_khai_báo"</a>

Ví dụ:

<a href="#Nd phần 1">Xem nội dung phần 1</a>

2) Hyperlink đến một trang web khác:

Cú pháp:

<A href="địa_chỉ_trang_web_sẽ_nhảy_tới"> Chuỗi diễn giải hyperlink </A>

Ví dụ:

<A href="http://www.microsoft.com">Link đến trang web chủ của hãng máy tính Microsoft.</A>


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
 Post subject: Chia thành nhiều cửa sổ bảng Frame
PostPosted: Tue Feb 10, 2009 1:03 am 
Offline
User avatar

Joined: Thu Feb 05, 2009 10:37 pm
Posts: 92
---------
Code:
[b]Chia thành nhiều cửa sổ bảng Frame
[/b]
Tag tạo Frame <FRAMESET><FRAME></FRAMESET>:
Sử dụng tag <FRAMESET> và </FRAMESET> để chia cửa sổ trình duyệt thành nhiều cửa sổ con frame. Tag <FRAMESET> được dùng kèm với tag <FRAME> để định nghĩa 1 frame.
Ví dụ: tạo trang web có tên là 2frame.htm chứa 2 frame, frame 1 bên trái chứa nội dung trang web page_1.htm và frame 2 bên phải chứa nội dung trang web page_2.htm.
<html>
<head>
<title>Trang web có 2 khung</title>
</head>
<frameset cols="150,*">
<frame name="muc_luc" target="noi_dung" src="http://vn4000.com/">
<frame name="noi_dung" src="http://vn4000.blogspot.com/">
</frameset>
</html>

Mỗi frame có 1 tên, ví dụ frame trái có name="muc_luc" và frame phải có name="noi_dung". Ðể tạo liên kết từ frame muc_luc với frame noi_dung ta chỉ định trong frame muc_luc như sau:target="noi_dung". src=file: để chỉ định ra trang web thể hiện trên khung. Các trang web page_1.htm và page_2.htm cần tạo ra trước khi tạo trang web 2frame.htm chứa chúng. Nội dung của trang web page_1.htm trong tag <HEAD></HEAD> có khai báo sau:
<head>
<base target="noi_dung">
</head>
Ðể không xuất hiện scrollbar và border của frame, khi đó bạn thêm thuộc tính scrolling="no" và frameborder=0 vào tag <FRAME>, ví dụ:
<frame name="muc_luc" target="noi_dung" src="http://vn4000.com/" scrolling="no">
Ðể tạo các liên kết hyperlink giữa trang page_1.htm với các trang web khác như page_2.htm, page_3.htm,... để thể hiện trên khung bên phải thì trong nội dung trang page_1.htm có nội dung như sau:
<html>
<head>
<title>Trang mục lục</title>
<base target="noi_dung">
</head>
<body>
<p>Mục lục công việc</p>
<p><a href="page_2.htm">page 2</a></p>
<p><a href="page_3.htm">page 3</a></p>
</body>
</html>
Khi đó trong trình duyệt bạn click vào các hyperlink thì các trang web page_2.htm và page_3.htm sẽ mở ra tương ứng ở frame bên phải(frame noi_dung) nhờ khai báo target="noi_dung".


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron

Free Forum Hosting · php-BB© · Internationalization Project · Report abuse · Terms Of Use/Privacy Policy
© Forums-Free.com 2009